ÇOMÜ’de Sağlık Alanındaki Yatırımlar Hızlandı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner ile ÇOMÜ’de sağlık alanında gerçekleştirilen yatırımları, bu yatırımların Çanakkale’ye sunacağı imkânları, akademik personel sayısını ve kalitesini artırmaya yönelik çalışmaları konuştuk.

rektor10

Hocam, ÇOMÜ’nün sağlık alanında gerçekleştirdiği yatırımlardan ve çalışmalardan kısaca bahsedebilir misiniz?

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin öncelikli konularından biri olan Tıp Fakültesi dekanlığı ve hastanesi için üniversitemiz son iki yıldır çok ciddi gayretler gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı’ndan alınmış olan izinler çerçevesinde Çanakkale’mizde büyük ve modern bir hastanenin yapılması için gerekli izinler alındı, bütçeler onaylandı, ihalesi de gerçekleştirildi. Şu anda dört bloklu hastanenin hafriyat çalışması devam ediyor. Birinci bloğun dördüncü katının kabası bitmiş durumda. Şu anda beşinci kat çalışmaları başladı. Burası da yaklaşık 15 bin m2 olacak. Diğer dört blokla birlikte 50 bin m2 hatta yaklaşık 70 bin m2 gibi bir büyüklüğe kavuşmuş olacağız. Kepez’deki hastanemizin sadece 11 bin m2 olduğunu düşünecek olursak 70 bin m2 neredeyse 7 misli bir büyümeye tekabül ediyor. Birinci bloğu 2014’ün yazında açmayı düşünüyoruz. Bu da bizim Kepez’deki hastanemizden buraya taşınma operasyonunun ilk ayağını oluşturuyor. Biliyorsunuz Kepez’de bir kadın doğum hastanesinden bozma bir yerde hizmet vermeye çalışıyoruz. Yer darlığı da ciddi anlamda hizmetlerin aksamasına sebep oluyordu. Burada yapılacak olan inşaatlar sayesinde Çanakkale’nin hak etmiş olduğu sağlık hizmetini ÇOMÜ Tıp Fakültesi vermiş olacak. İlk bloğu, 2014 yılının en geç Eylül ayında hizmete açmak ve Kepez’deki birçok birimi bu bloğa taşımak arzusundayız. Bu esnada kalan 4 bloğun inşaatını da peyder pey hizmete sokacağız. Böylece 2015 yılına kadar çevremizde ve bölgemizde Türkiye’nin en büyük hastanelerinden biri olacak diye düşünüyoruz.

Tıp Fakültesinin şu anki personel sayısı ne durumda, yeni binalar hizmete girdikten sonraki durum nasıl olacaktır?

Tıp Fakültemizde şu an 120’den fazla öğretim üyemiz var. Öğretim ve uygulama kadroları açısından temel alındığında bu rakam ÇOMÜ Tıp Fakültesi’ni bölgenin en büyüğü yapıyor. Şu anda 500’ün üzerinde personelle çalışılıyor. Buradaki binaların devreye girmesi ile birlikte fakülte 2500-3000 civarında bir personele kavuşmuş olacak ki şu anda bütün üniversitemizde çalışan insan sayısı 3000 civarında.

Yeni binaların hizmete girmesi Çanakkale’ye ve halkına ne gibi katkılar sunacak?

Az önce de değimiz gibi yeni binalar hizmete girdikten sonra 3000 civarında yeni personelin görev yapacak olmasıyla sanki Çanakkale’de yeni bir üniversite kurulmuş olacak ve 3000 insana Çanakkale’de istihdam sağlanacak.

Hastane, sağlık hizmeti alma konusunda da Çanakkale’yi çok rahatlatacak. Yüzlerce hasta hemen hemen her gün Çanakkale’den başka illere gidiyor. Burada birimler eksik olduğu için ya da yetersiz kaldığı için İzmir’e, İstanbul’a, Bursa’ya, hatta Edirne’ye gidenler bile var. Burada zorunlu bir sevk söz konusu. Bunun da önüne geçmiş olacağız. Yani daha az insan, sağlık sorunları için başka illere gitmek zorunda kalacak. 2015 yılına kadar Çanakkale’de ÇOMÜ’nün Terzioğlu Merkez Kampüslerinde Çanakkaleliler her türlü hastalıkları için şifa bulabilecekleri bir hastaneye kavuşmuş olacaklar.

Hastanenin şimdiki konumu hastalar açısından Kepez’den daha avantajlı, Çanakkale ile Kepez’in tam ortasında bir yerde ve İzmir yolu üzerinde olduğu için ilçelerin ulaşımını da şehir içi trafiğine girmeden çok rahat bir şekilde sağlamış olacağız.

Çanakkale iline özgü bazı hastalıklar var. Geriatri-yaşlılık bunlardan bir tanesi. Bununla ilgili ayrı birim kurma şansımız olacak. Çocuk – Kadın Doğum konusunda daha önceki hastanemizde yoğun bakım, makine ve teçhizat gibi konularda yer bulmakta zorluk çekiyorduk. İlk bloğun bitmesiyle birlikte; Kadın Doğum, Tüp Bebek, Çocuk, Çocuk Yoğun Bakım hatta Çocuk Acil diye bir bölümümüz de olacak. Bunlar çok geniş bir şekilde uluslararası standartlara uygun bir alt yapıya kavuşmuş olacaklar. Acil hizmetlerinde de genel bir acilden ziyade çocuklar için ayrı bir acil, belki hastalık yoğunluklarına göre ayrı birimlerde acil oluşturmayı düşünüyoruz.

Burada çok önemsediğimiz bir diğer konu da tüp bebek meselesidir. Çanakkale ilinde sessiz sedasız çok sayıda insanın başka illerde bu hizmeti almaya çalıştığını görüyoruz. Fakat başka illere gidiş – gelişler hem ekonomik zorluk kaynağıdır hastaları, şifa arayanları perişan eder hem de bazen tedavi sürecini uzatır hatta bazen başka bir şehirde tedavi olmaya çalışmak, maddi külfet, yol ve başka zorluklar nedeniyle insanların psikolojisini bozabildiği için tedaviyi imkânsız hale getirir. Çünkü psikolojisi bozuk, evinden uzak bir insanın tedaviye cevap verme süreleri değişmektedir.

Kısa vadede, yani 2015 yılının Ocak-Şubat aylarına kadar hedefimiz ÇOMÜ Tıp Fakültemizdeki öğretim üyesi sayısını en az 150’ye kadar çıkarabilmek. Doktor sayımız zaten 200’ü geçmiş vaziyette. Orta vadede, yani bütün hastanelerimizin devreye girmesi ile birlikte ise 250 ile 350 arasında bir öğretim üyesine ulaşmak istiyoruz. Bu çok önemli çünkü hastalar bu sayede doktor seçebilme imkânına erişmiş olacak. Yani üroloji, kardiyoloji veya başka bir alanda karşınızda beş tane, altı tane hatta bazı birimlerde 20 tane doktor olacak ve bunlar içerisinde sizin derdinize en yakın uzmanlığı olan kişiyi seçebileceksiniz. Böylece hasta hakları açısından da meseleye baktığımızda çok ciddi iyileşmelerin meydana geldiğini göreceğiz ve Çanakkale’ye Tıp alanında en güçlü, en uzman kişileri getirme imkânını da bulmuş olacağız.

Hayata geçirilen projeler haricinde planlanan başka projeler var mı?

Onkoloji ve Geriatri alanlarında ayrı hastaneler kurmak istiyoruz. En geç 2017 yılına kadar Çanakkale ilinde bir Onkoloji hastanesi kurulması ihtiyacı daha çok belirginleşecektir. Bugün yaptığımız hesaplara göre 500 yataklı bir hastane olmuş olsa Çanakkale’deki kanser hastası sayısı göz önünde bulundurulduğunda bir tane yatak bile boş kalmaz. Demek ki bizim burada genel maksatla oluşturduğumuz hastane yetersiz kalacak ve yakın bir gelecekte uzmanlık hastanelerine ihtiyaç olacak.

Özellikle genel hastanenin yanına bir kadın doğum çocuk hastanesi oluşturulabilse, bir geriatri-yaşlılık üzerine bir de onkoloji hastanesi oluşturulabilse bu ihtiyacın ancak karşılanacağını görüyoruz. Bunların hepsini bir anda yapmak belki mümkün değil ama ÇOMÜ Tıp Fakültesi’nin inşaatları tamamlanır tamamlanmaz bunların hepsinin yerleri hazırdır. Özellikle en çok rahatsızlık duyulan konularda onkoloji gibi kardiyoloji gibi alanlarda geniş mekanlar tahsis edilmiş durumda. Bunların iç donatısını yapacağız.

ÇOMÜ’nün sağlık yatırımları bundan sonra da devam edecek. Sadece Tıp Fakültesi’nde değil, Sağlık Yüksekokulu’nda mevcut sağlık elemanları eğitiminde de çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda Sağlık Hizmetleri MYO var. Hemşire, ebe, paramedik gibi hastanelerin, sağlık birimlerinin pek çok noktasında çalışan kişileri de Çanakkale’de eğitmeye çalışıyoruz. Onlara geniş laboratuvarlar sunmamız ve çok daha iyi eğitim almalarını temin etmemiz gerekiyor. Bu bağlamda ÇOMÜ’nün geniş bir kolu medikal bir okul gibi çalışacak ve hastanenin çevresinde de bu yatırımları devam ettirerek Terzioğlu Kampüsü’nün bir kısmını bir tür medikal kampüse çevireceğiz.

Çanakkale halkına söylemek istediğiniz bir şey var mı?

Çanakkale’ye şunu söyleyebiliriz ki; biraz daha dişimizi sıkalım. Sağlık hizmetleri konusunda Çanakkale hak ettiği günlere hem fakültemizin yenilenen hastanesiyle hem de devlet hastanesinin ihale edilen ve yakın bir zamanda tamamlanacak olan hastanesiyle birlikte ulaşmış olacak. Çanakkale’nin özlediği, hak ettiği sağlık alt yapısı da bu şekilde oluşturulmuş olacak. Çanakkalelileri hastaneye sahip çıkmaya, bu yatırımı desteklemeye ve onun bir parçası olmaya da çağırıyorum. Çünkü devletten çok geniş imkânlar temin edildi. Şu anki inşaat ihalesi bile baktığınızda elli milyon lira civarında tutuyor. Makine parkıyla ele aldığınızda bu rakamlar 150 milyon lira veya daha fazlasına mal olmuş olacak. Devletimiz bu konuda ÇOMÜ’nün her türlü ihtiyacını istisnai bir şekilde karşıladı. Bu da çok sevindirici bir durumdur. Ciddi ekonomik sorunların olduğu bütçenin tasarruf yapamaya çalıştığı bir dönemde ÇOMÜ çok ciddi bir yatırım kalemini almış oldu. Bu da Çanakkale için üniversitemiz için çok büyük bir şanstır.

Bunların yanı sıra hayırseverlerimizin desteğini her zaman bekleriz, bir kişi bir makine alabilir, bir diğeri de bir odayı tefriş edebilir. Bunlar da süreci çok hızlandırır. Eninde sonunda biz bunları sonlandırırız. Ama sürecin hızlandırılması anlamında da Çanakkale’nin kendi hastanesine ve üniversitesine sahip çıkacağını düşünüyoruz. Bugüne kadar bu büyük oranda gerçekleşti. ÇOMÜ Tıp Fakültesi Dekanlık binasının ve Tıp Fakültesi hastane bloklarının Çanakkale’ye şimdiden hayırlı olmasını, katkı vermesini diliyorum.
comu tv

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*